Mentex terapiatuotteet

Mentex on tarjonnut mielekästä ja innostavaa tekemistä muistisairaille ja heidän läheisilleen jo yli 20 vuoden ajan. Yrityksen juuret ovat Ruotsissa, jossa edelleen toimimme tiiviissä yhteistyössä yksityisen – ja julkisen sektorin terveydenhuollon sekä yksityishenkilöiden kanssa.

Kaikki tuotteemme ovat helposti saatavilla ja helppokäyttöisiä, ja olemme saaneet niistä paljon hyvää palautetta sekä muistisairautta sairastavien läheisiltä että erilaisilta hoivakodeilta.

Muistisairaille sopivien tuotteiden, kuten ajattelua, keskustelua sekä sosiaalisia taitoja edistävien pelien ja leikkien, puute antoi idean Mentex dementiakaupalle.

Kysynnän vuoksi olemme laajentaneet valikoimaamme myös tuotteisiin, jotka aktivoivat koko kehoa, jolloin keskitymme aiemmin opittujen motoristen taitojen muisteluun ja aktivointiin.

Haluamme, että tuotteet auttavat paitsi muistisairautta sairastavaa, myös kannustavat mahdollisimman monia sukulaisia vierailemaan hoivakodeissa ja tekemään vierailuista mieluisia ja tärkeitä kaikille.

Haluamme lisätä iloa ja yhteisöllisyyttä sukupolvien välillä. Tavoitteemme on yksinkertainen; tarjota aktiivisen tekemisen avulla muistisairaille, heidän läheisilleen sekä hoitohenkilökunnalle:

Hyvinvointia keholle ja mielelle.

Therése Marklund 
Pedagogi & Perustaja

Tuotteidemme käyttö & tarkoitus

Mentexin pelit ja aktiviteetit hyödyntävät tapahtuma- ja taitomuistia sekä motorisia perustaitoja jokaisen omien valmiuksien ja mahdollisuuksien mukaisesti.

Tuotteet ja leikit toimivat inspiraationa hoitohenkilökunnalle ja omaisille. Sanat ja tarinat voivat auttaa mielikuvien luomisessa, kannustaa keskusteluun sekä viedä sitä eteenpäin. Ne myös auttavat tutustumaan yhteisön muihin asukkaisiin.

Ymmärrämme että hoitajien aika on rajallista, joten pelit ja leikit on suunniteltu niin että niitä voidaan käyttää myös ryhmässä ja näin säästää paitsi aikaa myös hyödyntää ryhmätyöskentelyn hyötyjä ja iloa.

Aktiviteetit perustuvat ryhmätyöskentelyyn, jossa tehtäviä ratkaistaan yhdessä. Ketään ei nolata tai aseteta valokeilaan.

Pelit voivat toimia vaihtoehtona arjen käytännön tehtäville, ja auttaa aktivoimaan erityisesti heitä, joilla ei enää ole valmiutta suoriutua arjen tehtävistä entisen lailla.

Meille on tärkeää, että kaikki nauttivat yhteisestä hetkestä, eikä ketään aseteta epämukavaan tilanteeseen. Ilo ja yhdessä tekeminen on aina tärkeintä. Vääriä vastauksia ei ole ja vain mielikuvitus on rajana, joten heittäydy leikkiin mukaan!

Therése Marklund 
Pedagogi & Perustaja

Mentexin historia

Kaikki sai alkunsa kolmesta naisesta, jotka 20 vuoden vanhustenhuollon työskentelyn ansiosta olivat saaneet paljon kokemusta ja tietoa muistisairaus- ja aivohalvauspotilaiden hoidosta. Monet näistä potilaista eivät halunneet, tai heillä ei enää ollut mahdollisuutta osallistua käytännön arjen tehtäviin. He myös havaitsivat, että erityisesti miesten ja nuorten innostaminen erilaisiin aktiviteetteihin oli haastavaa. Materiaalia tai tuotteita, joka voisivat herättää yksilön ajattelua, keskustelua ja sosiaalisia taitoja ei ollut tarjolla.

Tämä johti Mentex-terapiatuotteiden syntyyn, ja yritys oli valmiina vastaamaan kysyntään vuonna 1997.

Yrityksen perustajat, Heléne Tynhammar, Gunilla Hyckenberg Johansson ja Carina, huomasivat että tuttujen tapahtumien ja taitojen sekä motoristen perustaitojen aktivointi johti miellyttäviin ja iloisiin keskusteluihin sekä hauskanpitoon.

He alkoivat tuottaa pelejä ja tuotteita, joita testattiin heidän hoitoryhmissään positiivisin tuloksin. Tämän lisäksi he ottivat yhteyttä muun muassa dementiayhdistyksen puheenjohtajaan, johtavaan psykologiin sekä geriatriin saadakseen asiantuntijoiden mielipiteen.

He saivat paljon positiivista ja kannustavaa palautetta, mikä vahvisti heidän ajatusta tuotteiden tarpeellisuudesta.

90-luvun lopulla Heléne, Gunilla ja Carina saivat tuotteille Klockargårdenin apurahan, jonka avulla he alkoivat painaa tuotteitaan, ja myymään niitä säätiön kautta. Ajan kuluessa säätiön toiminta loppui ja näin ollen myös materiaalin tuottaminen lopetettiin. Tämä kuitenkin johti useisiin yhteydenottoihin ja ostopyyntöihin ihmisiltä, jotka toivoivat tuotteiden säilyvän markkinoilla. Tämä kannusti kolmikkoa jatkamaan työtä, ja jatkokehittelemään tuoteperhettä.

  • 2007/2008 Uusi Maxi-paketti valmistui. Pian tuoteperheeseen lisättiin myös vuosikymmenkortit (Decenniumpaketet).
  • 2015-2016: Tuotteiden kehittely jatkui – tällä kertaa Ruotsin Skellefteåssa asuvan Therése Marklundin toimesta, joka oli jo aiemmin luonut suositut “Kerro minulle lapsuudestasi” -kortit.
  • 2018-2019: Valikoimaan lisätään fyysiseen aktiivisuuteen kannustavia tuotteita, kuten lihasmuistia hyödyntävä tuolijumppapaketti sekä tuolijumppa-CD
  • 2020: Suosittu Demensbutiken-verkkokauppa, jota sairaanhoitaja ja lehtori Kerstin Lundström johti 16 vuoden ajan, yhdistyy Mentexin kanssa. Tämä kasvattaa Mentexin valikoimaa ja tietämystä muistisairauksista, joiden avulla autetaan terveydenhuoltoa ja yksityishenkilöitä tarjoamalla tuotteita, jotka auttavat arjessa sekä lisäävät aktiivisuutta ja iloa.
  • 2021: Kolme muuta alan tuotebrändia, Kulturlådan, Duschstrumpan ja klädvalet.se, yhdistyvät Mentexiin
  • 2022: Suosittu tuoksukalenteri lisätään tuoteperheeseen
  • 2023: Verkkokauppa laajentaa Suomeen, ja mentex.fi avataan

Meillä Mentexillä tärkeintä on ilo ja yhdessä tekeminen. Haluamme luoda kokonaisvaltaista hyvinvointia keholle ja mielelle.

Therésen tarina: Kuinka violetista tuli Mentexin väri?

“80-luvun lopulla, kun olin vielä pieni tyttö, äitini sanoi että työpaikan toimintaterapia lopetetaan. Aivan kotimme lähellä sijaitsi vanhainkoti. Sen hoitohuone tyhjennettiin terapiamateriaaleista, ja ilokseni sain valita itsellenikin joitain lankoja sieltä. Minua kuitenkin huolestutti vanhukset, jotka eivät enää pääsisi nauttimaan käsillä tekemisestä ja toimintaterapiasta.

Muistot palasivat mieleeni kun melkein 30 vuotta myöhemmin Mentex tuli osaksi elämääni. Kävin läpi tyttäreni lankalaatikkoa ja ilokseni löysin vielä joitain vanhainkodin lankoja! Violetista langasta tuli tärkeä osa Mentex-brändiä. Oli myös kiehtovaa kuinka palaset loksahtivat paikoilleen, ja suuntani kirkastui. Nyt minulla on mahdollisuus auttaa ja antaa takaisin. Mahdollisuus luoda mielekästä toimintaa iäkkäille.”

Mentex