Muisteluterapia

Tutuista muistoista puhumisella on monia etuja.

Vaikka muistisairaus heikentää usein lähimuistia ja saattaa hankaloittaa arjen toimia, voi jotkut tarinat säilyä mielessä vielä pitkään. Lapsuuden ja nuoruuden tapahtumat ja tarinat saattavat usein olla kirkkaina mielessä lähimuistin heikkenemisestä huolimatta. Muisteluterapiassa hyödynnetään tuttuja tarinoita ja kokemuksia, ja yhdistetään niitä tähän päivään.

Muisteluterapiaa voidaan hyödyntää hoitotyössä monipuolisesti. Tutut kokemukset ja tarinat voivat kannustaa keskustelemaan ja jakamaan muistoja.

Omien muistojen ja kokemusten ajattelu ja niiden jakaminen muiden kanssa voi vahvistaa muistisairaan itsetuntoa ja korostaa omaa identiteettiä muistisairaudesta huolimatta. Itsensä näkeminen yhteisön jäsenenä sekä tutussa ympäristössä oleminen voi lisätä ryhmään kuuluvuuden ja turvallisuuden tunnetta.

Näytetään kaikki 9 tulosta

Visa priser med moms Visa priser utan moms